Harpet muldjord

Harpet muldjord G

Uden sten hvor der er iblandet 0-20% vasket 0/4 sand. Velegnet til haveanlæg, plænemuld, højbede, topdressing af ujævn græsplæne.

Vasket genbrugsgrus

Vasket genbrugsgrus G

Vasket bundsikringsgrus 0/8 DS401. Godt til anvendelse hvor der er vand.
Grusprøve haves.

Vasket filtergrus

Vasket 0/8 dræn- og filtergrus G

Overholder vejdirektoratets krav for filtergrus jvnf. VD AAB DS 436. Overholder kornkurve for nedsivningsanlæg type A. Grusprøve haves.

Generelt med m³ = tons i sand og grusmateriale.

1 m³ sand, grus i løst mål = ca. 1,5 ton pr. m³.

1 m³ sand, grus i indbygget / komprimeret = 1,7 - 1,9 ton pr. m³